bluem2引擎登录器官网 > 传奇学院 > 常见问题 > 为什么玩家打开BLUE登录器,进游戏是花屏的?一闪一闪的。

为什么玩家打开BLUE登录器,进游戏是花屏的?一闪一闪的。


问:为什么玩家打开BLUE登录器,进游戏是花屏的?一闪一闪的。
答:检查玩家电脑显卡驱动,如果不行重装系统。